Studio Moste

After taking a longer break we decided to continue what we started 5 years ago under the name of ‘Handmade in Moste’.

The hands-on experimentations in various craft fields turned out to be something more than just good fun. We realized that by connecting design and making in one simultaneous process we can get better results – and decided that’s what we want to be doing in the future.

So we spent the last two years finishing our studies in architecture and learning from professional craftsmen. Now, we believe we’re ready to open a new chapter: Studio Moste, a designer-maker studio.

Po nekoliko daljšem premoru sva se odločila nadaljevati, kar sva začela pred 5 leti pod imenom ‘Handmade in Moste’.

Eksperimentiranje z ročnim delom na različnih področjih obrti se je izkazalo za nekaj več kot samo zabavo ob študiju. Ugotovila sva, da lahko z načinom dela, ki povezuje oblikovanje in izdelovanje, doseževa boljše rezultate – in se odločila, da je to tisto, kar želiva početi v prihodnosti.

Zato sva zadnji dve leti posvetila zaključku študija arhitekture ter nabiranju izkušenj v delavnici in učenju od obrtniških mojstrov. Zdaj, z začetkom leta 2016, pa odpirava novo poglavje v najinem delu: Studio Moste, studio za oblikovanje in izdelovanje.